База даних всіх підприємств України в Excel

Основні характеристики повної БД від UA-REGION

  • У базі даних представлені відомості про 1296689 юридичних осіб України з можливістю відбору по територіях та видах діяльності.
  • Інформація регулярно оновлюється даними з Єдиного державного реєстру України
  • Дані пройшли очищення, валідацію і обробку нашими фахівцями з використанням унікальної технології збору та систематизації даних.
  • Сфера застосування БД - direct-маркетинг, телемаркетинг (дзвінки по телефону), інтернет-маркетинг.
  • Таблиці Excel легко імпортуються в CRM-системи та інші системи маркетингу, бухгалтерії та обліку.
Як відбувається пошук інформації та формування БД

Формування баз даних компаній: збір, обробка, аналіз, зберігання та актуалізація інформації — це наш бізнес, і будучи провідною компанією в даному сегменті на території України, ми готові запропонувати повну базу всіх підприємств України в EXCEL, яка своєю наповненістю і актуальністю зможе перевершити будь-яке конкурентне рішення.

Збір даних для бази здійснюється за допомогою спеціальної програми, алгоритми якої не тільки максимально ефективні, але і постійно удосконалюються. При пошуку інформації про підприємства ми не обмежуємося винятково офіційними сайтами компаній - дані збираються з різних відкритих джерел в інтернеті. Після того як програма виконує збір даних, до роботи над ними приступають наші спеціалісти. На стадії обробки виключаються підприємства, які припинили своє існування, коригуються недостовірні дані. В результаті наш клієнт отримує базу всіх підприємств України в EXCEL, в якій відсутні дублі, що в майбутньому забезпечить можливість ефективного використання даних.

Хто володіє інформацією, той володіє світом, і це насправді так, коли мова йде про великий корпоративний бізнес. Використовуючи повну базу даних, ви завжди будете мати доступ до інформації про будь-яке підприємство України.


Увага! Інформаційні бізнес довідники серії Бізнес Гід™, а також регіональні і галузеві бази даних надаються відповідно до загальноприйнятого у світовій практиці принципу «AS IS» («ЯК Є»). За проблеми, що виникають в процесі експлуатації бізнес довідників і баз даних розробник і розповсюджувач відповідальності не несуть. Розробник і розповсюджувач не несе відповідальності за можливі збитки в результаті використання даного програмного забезпечення та баз даних. Розробник і розповсюджувач не несе відповідальності за непрямі збитки або за збитки підприємству, втрачений очікуваний прибуток, що виникли у зв'язку з ліквідацією або зміною реквізитів організацій, внесених до баз даних або довідників.

Поділіться інформацією в соцмережах