INZHENERNO-FIZYCHNYY TSENTR DONETSKOHO FIZYKO-TEKHNICHNOHO INSTYTUTU IM. O. O. HALKINA NATSIONALNOYI AKADEMIYI NAUK UKRAYINY, DP

Отзывы

Write your comment on the work of the company «INZHENERNO-FIZYCHNYY TSENTR DONETSKOHO FIZYKO-TEKHNICHNOHO INSTYTUTU IM. O. O. HALKINA NATSIONALNOYI AKADEMIYI NAUK UKRAYINY, DP»

Write your comment, feedback on the work of the company «INZHENERNO-FIZYCHNYY TSENTR DONETSKOHO FIZYKO-TEKHNICHNOHO INSTYTUTU IM. O. O. HALKINA NATSIONALNOYI AKADEMIYI NAUK UKRAYINY, DP»
Share information on social networks