DOSHKILNYY NAVCHALNYY ZAKLAD ( DYTYACHYY SADOK-YASLA ) №5 M. CHORTKIV KOMBINOVANOHO TYPU ZNAKHODYTSYA V KOMUNALNIY VLASNOSTI CHORTKIVSKOYI MISKOYI RADY

Отзывы

Leave a comment, a review about the company's work «DOSHKILNYY NAVCHALNYY ZAKLAD ( DYTYACHYY SADOK-YASLA ) №5 M. CHORTKIV KOMBINOVANOHO TYPU ZNAKHODYTSYA V KOMUNALNIY VLASNOSTI CHORTKIVSKOYI MISKOYI RADY». Your opinion is important to us!

If you have something to say about the company «DOSHKILNYY NAVCHALNYY ZAKLAD ( DYTYACHYY SADOK-YASLA ) №5 M. CHORTKIV KOMBINOVANOHO TYPU ZNAKHODYTSYA V KOMUNALNIY VLASNOSTI CHORTKIVSKOYI MISKOYI RADY» — share your opinion in the comments!
Share information on social networks