KOMUNALNIY ZAKLAD LVIVSKOYi OBLASNOYi RADI ”NAVChALNO-REABILITATsIYNIY TsENTR ”LEVENYa”

Legal address on the map

Coordinates: 49.809714,23.992491

Write your comment, feedback on the work of the company «KOMUNALNIY ZAKLAD LVIVSKOYi OBLASNOYi RADI ”NAVChALNO-REABILITATsIYNIY TsENTR ”LEVENYa”»
Share information on social networks