Вища освіта

Продукція, послуги
Запрошуємо на навчання за наступними факультетами: - кіно і телебачення; - готельно-ресторанного і туристичного бізнесу; - дизайну і реклами; - кафедра міжнародних відносин; - зв’язків з громадськістю і журналістики; - Детальніше
Види діяльності
Продукція, послуги
Наші факультети: - індустрії моди; - дизайну; - економіки і бізнесу; - мехатроніки та комп’ютерних технологій; - хімічних та фармацевтичних технологій; - комп’ютерних технологій та дизайну; - культурних та креативних індустрій.
Продукція, послуги
Інститути: - Інститут прикладного системного аналiзу; - Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем; - Видавничо-полiграфiчний інститут; - Інститут аерокосмічних технологій; - Інститут енергозбереження та енергоменеджменту; - Детальніше
Продукція, послуги
У складі університету діє 9 кафедр: - іноземних мов; - гуманітарних дисциплін; - цивільного і трудового права; - теорії та історії держави і права; - кримінального права та процесу; - господарського права та процесу; - сектор Детальніше
Види діяльності
Продукція, послуги
Наші спеціальності: - економіка; - електроніка; - облік і оподаткування; - галузеве машинобудування; - телекомунікації та радіотехніка; - інженерія програмного забезпечення; - метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
Продукція, послуги
Наші відділення: - інформаційно-комунікаційних технологій; - комп’ютерної та програмної інженерії; - економіко-управлінської підготовки та поштових технологій; - мобільних комунікацій та телебачення.
Продукція, послуги
Здійснюємо підготовку фахівців за спеціальностями: - лікувальна справа; - сестринська справа; - акушерська справа; - фармація.
Продукція, послуги
Сьогодні державний медичний заклад освіти готує спеціалістів за двома спеціальностями: медсестринство (спеціалізації лікувальна справа (фельдшер), сестринська справа (медсестра), акушерська справа (акушерка)) та фармація (спеціалізація фармація (фармацевт)).
Продукція, послуги
На даний час у коледжі є 3 відділення: - відділення початкової освіти та соціальної педагогіки; - відділення музичного мистецтва; - відділення образотворчого мистецтва. В закладі запроваджено підготовку фахівців із спеціалізацій, Детальніше
Продукція, послуги
На сьогодні підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” спеціальності “Медсестринство” за спеціалізаціями: - сестринська справа; - лікувальна справа.
Продукція, послуги
Черкаське музичне училище ім. С. С. Гулака-Артемовського випускає фахівців зі спеціальності ”Музичне мистецтво” за спеціалізаціями: - оркестрові струнні інструменти; - оркестрові духові та ударні інструменти; - фортепіано; - Детальніше
Продукція, послуги
Кафедри: - державно-правових дисциплін; - дизайну; - іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін; - комп’ютерних наук; - маркетингу та поведінкової економіки; - математичних методів та статистики; - міжнародних відносин Детальніше
Продукція, послуги
Наші відділення: - спів; - фортепіано; - народні інструменти; - хорове диригування; - оркестрові струнні інструменти; - музично-теоретичні дисципліни; - соціально-економічні дисципліни; - оркестрові духові та ударні інструменти; - загальне фортепіано та концертмейстери.
Продукція, послуги
Ми пропонуємо: - відділення Початкова освіта; - відділення Музичне мистецтво та фізична культура; - заочне відділення.
Продукція, послуги
Факультети: - На Факультеті дизайну діють кафедри Графічного дизайну, Проектування інтер’єрів, Дизайну костюма; - На Факультеті декоративно-прикладного мистецтва - кафедри художнього текстилю, художньої кераміки, Художнього Детальніше
Продукція, послуги
- Інститут гуманітарних та соціальних наук; - Інститут архітектури та дизайну; - Інститут будівництва та інженерних систем; - Інститут геодезії; - Інститут дистанційного навчання; - Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола; - Детальніше
Продукція, послуги
Наші факультети: - медичний факультет №1; - медичний факультет №2; - стоматологічний факультет; - фармацевтичний факультет; - факультет післядипломної освіти; - факультет іноземних студентів.
Продукція, послуги
Напрямки на яких можете навчатись: - Біологічний факультет; - Географічний факультет; - Геологічний факультет; - Економічний факультет; - Факультет електроніки та комп’ютерних технологій; - Факультет журналістики; Детальніше
Продукція, послуги
Факультети: - агротехнологій і екології; - будівництва та архітектури; - економічний; - землевпорядний; - механіки та енергетики; - навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти.
Продукція, послуги
Наші факультети: - факультет права та економіки; - факультет мистецтва та дизайну; - факультет стоматології та фармації; - факультет лінгвістики та перекладу; - факультет післядипломної підготовки МГУ; - факультет медицини Детальніше

Всього компаній: 515
Поділіться інформацією в соцмережах