Вища освіта

Продукція, послуги
Сьогодні коледж проводить підготовку фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів та бакалаврів за такими галузями: Освіта/Педагогіка” за спеціальністю: - дошкільна освіта; - початкова освіта; - середня освіта, Детальніше
Продукція, послуги
Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста зі спеціальностей: - моделювання та конструювання промислових виробів; - швейне виробництво; - перукарське мистецтво та декоративна косметика; - Детальніше
Продукція, послуги
Структурними підрозділами коледжу є два відділення: - сестринська справа; - лікувальна справа. - та сім предметних циклових комісій.
Продукція, послуги
Cпеціальності: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО - художня обробка дерева; - художня обробка металу; - художнє ткацтво; - художнє ковальство; - художня вишивка, моделювання та конструювання одягу. ДИЗАЙН - дизайн середовища; - Детальніше
Продукція, послуги
Головні напрямки підготовки спеціалістів у Вінницькому медичному коледжі: - лікувальна справа; - сестринська справа; - акушерська справа; - стоматологія ортопедична; - медико-профілактична справа; - лабораторна діагностика; - фармація.
Продукція, послуги
ВНМУ ІМ. Пирогова Вінниця - це медичний університет в якому є кафедри теоретичного і клінічного профілю. В університеті багато викладачів з науковим ступенем і званням - доктора наук і професори. Навчання в медичному університеті Детальніше
Продукція, послуги
Факультети: - комп’ютерних систем і автоматики; - будівництва, теплоенергетики та газопостачання; - електроенергетики та електромеханіки; - інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії; - машинобудування та транспорту; - Детальніше
Продукція, послуги
Здійснюємо підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальностями: - транспортні технології(на залізничному транспорті); - підприємництво, торгівля та біржова діяльність; - фінанси, банківська справа та страхування; - Детальніше
Продукція, послуги
Форма навчання: денна. Підготовка бакалаврів: - медицина. Підготовка молодших спеціалістів: - медицина; - фармація.
Види діяльності
Продукція, послуги
Університет включає в себе такі установи: - соціальних наук; - географії; - фізичної культури; - фізичний; - педагогічний; - журналістики та філології; - мистецтв; - міжнародних відносин; - історичний; - юридичний; - хімічний; - Детальніше
Продукція, послуги
Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів на 5 відділеннях за 5 спеціальностями на денній та заочній формі навчання. 1) Відділення електрифікації та автоматизації сільського господарства: - монтаж, обслуговування Детальніше
Продукція, послуги
Зараз у ВНЗ працюють наступні інститути та факультети: - навчально-науковий інститут економіки; - інститут біотехнології та здоров’я тварин; - агрономічний факультет; - факультет механізації сільського господарства; - еколого-меліоративний факультет.
Продукція, послуги
Факультети: - заочний факультет; - механічний факультет; - енергетичний факультет; - металургійний факультет; - хіміко-технологічний факультет; - факультет післядипломної освіти; - факультет економіки та менеджменту; - Детальніше
Продукція, послуги
Якісна підготовка висококваліфікованих фахівців для галузі охорони здоров’я, підтримання ролі авторитетної науково-дослідницької , практично-орієнтованої, інноваційної навчальної платформи для фахівців-медиків, розвиток Детальніше
Продукція, послуги
Факультети: - хімічний; - історичний; - економіки; - юридичний; - фізико-технічний; - біолого-екологічний; - механіко-математичний; - прикладної математики; - психології та спеціальної освіти; - систем і засобів масової комунікації; - Детальніше
Продукція, послуги
Коледж готує фахових молодших бакалаврів за такими напрямами і спеціальностями: ДИЗАЙН - дизайн одягу; - дизайн середовища; - графічний дизайн. ШВЕЙНЕ ВИРОБНИЦТВО - моделювання та конструювання промислових виробів; - Детальніше
Продукція, послуги
Проводимо навчання за спеціальністю на факультетах: - факультет хімії, біології і біотехнологій; - економічний факультет; - факультет історії та міжнародних відносин; - факультет іноземних мов; - факультет інформаційних Детальніше
Продукція, послуги
Перший рівень вищої освіти (бакалавр): - нафтогазова інженерія та технології. Початковий рівень вищої освіти (молодший бакалавр): - економіка; - хімічні технології та інженерія; - гірнича справа; - нафтогазова інженерія Детальніше
Продукція, послуги
Наші факультети: - факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки; - факультет інформаційно-комп’ютерних технологій; - факультет бізнесу та сфери обслуговування; - гiрничо-екологiчний факультет; - факультет публічного управління та права.
Продукція, послуги
Наші кафедри: - автомобільний транспорт; - агроінженерія; - агрономія та лісове господарство; - загально-технічні дисципліни; - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; - гуманітарні та суспільні дисципліни.

Всього компаній: 506
Поділіться інформацією в соцмережах