Вища освіта

Продукція, послуги
Навчальний заклад здійснює підготовку фахового молодшого бакалавра у галузі: - охорона здоров’я за спеціальністю; - медсестринство за двома освітньо-кваліфікаційними програмами ”Лікувальна справа” (65 осіб) та ”Сестринська справа” (95 осіб).
Продукція, послуги
Відділення: - медсестринське відділення; - фельдшерсько-акушерське відділення. Циклова комісія: - акушерства та гінекології; - терапевтичних дисциплін; - хірургічних дисциплін; - педіатрії та інфектології; - основ медсестринства; - Детальніше
Продукція, послуги
Наші відділення: - харчових технологій; - підприємництва та обліку; - фінансів та інформаційних технологій; - туризму та готельно-ресторанного бізнесу.
Продукція, послуги
Факультети - медичний: медицина, фізична терапія, ерготерапія; - стоматологічний: стоматологія, армацевтичний: - фармація, промислова фармація.
Продукція, послуги
Наші відділення: - менеджменту; - юридичне; - економічне; - циклові комісії.
Види діяльності
Продукція, послуги
Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста зі спеціальностей: - моделювання та конструювання промислових виробів; - швейне виробництво; - перукарське мистецтво та декоративна косметика; - Детальніше
Продукція, послуги
Сьогодні коледж проводить підготовку фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів та бакалаврів за такими галузями: Освіта/Педагогіка” за спеціальністю: - дошкільна освіта; - початкова освіта; - середня освіта, Детальніше
Продукція, послуги
Головні напрямки підготовки спеціалістів у Вінницькому медичному коледжі: - лікувальна справа; - сестринська справа; - акушерська справа; - стоматологія ортопедична; - медико-профілактична справа; - лабораторна діагностика; - фармація.
Продукція, послуги
ВНМУ ІМ. Пирогова Вінниця - це медичний університет в якому є кафедри теоретичного і клінічного профілю. В університеті багато викладачів з науковим ступенем і званням - доктора наук і професори. Навчання в медичному університеті Детальніше
Продукція, послуги
Факультети: - комп’ютерних систем і автоматики; - будівництва, теплоенергетики та газопостачання; - електроенергетики та електромеханіки; - інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії; - машинобудування та транспорту; - Детальніше
Продукція, послуги
Здійснюємо підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальностями: - транспортні технології(на залізничному транспорті); - підприємництво, торгівля та біржова діяльність; - фінанси, банківська справа та страхування; - Детальніше
Продукція, послуги
Структурними підрозділами коледжу є два відділення: - сестринська справа; - лікувальна справа. - та сім предметних циклових комісій.
Продукція, послуги
Cпеціальності: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО - художня обробка дерева; - художня обробка металу; - художнє ткацтво; - художнє ковальство; - художня вишивка, моделювання та конструювання одягу. ДИЗАЙН - дизайн середовища; - Детальніше
Продукція, послуги
Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів на 5 відділеннях за 5 спеціальностями на денній та заочній формі навчання. 1) Відділення електрифікації та автоматизації сільського господарства: - монтаж, обслуговування Детальніше
Продукція, послуги
Зараз у ВНЗ працюють наступні інститути та факультети: - навчально-науковий інститут економіки; - інститут біотехнології та здоров’я тварин; - агрономічний факультет; - факультет механізації сільського господарства; - еколого-меліоративний факультет.
Продукція, послуги
Коледж готує фахових молодших бакалаврів за такими напрямами і спеціальностями: ДИЗАЙН - дизайн одягу; - дизайн середовища; - графічний дизайн. ШВЕЙНЕ ВИРОБНИЦТВО - моделювання та конструювання промислових виробів; - Детальніше
Продукція, послуги
Факультети: - заочний факультет; - механічний факультет; - енергетичний факультет; - металургійний факультет; - хіміко-технологічний факультет; - факультет післядипломної освіти; - факультет економіки та менеджменту; - Детальніше
Продукція, послуги
Факультети: - хімічний; - історичний; - економіки; - юридичний; - фізико-технічний; - біолого-екологічний; - механіко-математичний; - прикладної математики; - психології та спеціальної освіти; - систем і засобів масової комунікації; - Детальніше
Продукція, послуги
Проводимо навчання за спеціальністю на факультетах: - факультет хімії, біології і біотехнологій; - економічний факультет; - факультет історії та міжнародних відносин; - факультет іноземних мов; - факультет інформаційних Детальніше

Всього компаній: 419
Поділіться інформацією в соцмережах